Gravferd


Å miste et menneske man er glad i, er trist og vondt. Mange tanker og følelser som kommer opp når noen dør. Samtidig er det mange praktiske forhold som må ordnes, og mange avgjørelser som må tas. På denne siden finner du litt informasjon når det gjelder de valgene som må tas.

I Rauma foregår de fleste begravelser i kirkene. Kirken tilbyr seremoni og oppfølging for sine medlemmer. Dersom man ønsker gravferdsseremoni i regi av et annet trossamfunn, så tar man kontakt med dette trossamfunnet. Disse seremoniene kan foregå fra andre lokaler enn kirkebyggene. I Rauma kommune er det ikke eget tilrettelagt livssynsåpent seremonilokale, men Rådhussalen eller Rauma kulturhus kan benyttes.

Rauma kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet for Rauma kommune, og forvalter gravplassene i Rauma kommune på vegne av hele lokalsamfunnet. Kirkelig fellesråd er forpliktet til å imøtekomme alle kommunens innbyggerne, slik at deres tros– og livssyn kan ivaretas i forbindelse med gravferden på gravplassen.

Rauma kommune ved gartnertjenesten gjør den praktiske jobben med graving, stell og vedlikehold på gravplassene i Rauma. Dette er i henhold til avtale mellom Rauma kommune og Rauma kirkelig fellesråd. Ønsker du å komme i kontakt med gravplassforvaltingen kan du ringe 71 22 74 70 (betjent mandag –fredag kl.10.00 – 14.00) eller sende epost til postmottak@rauma.kirken.no