Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 31 oktober
Hen kirke
søndag 7 november
Voll kyrkje
Eid kyrkje
Hen kirke
Grytten kirke
søndag 21 november
Innfjorden bedehuskapell
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Voll kyrkje
19:00 Lysmesse
Grytten kirke
19:00 Lysmesse
Holm kyrkje
tirsdag 30 november
Kirkekontoret
søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Hen kirke
19:00 Lysmesse
Eid kyrkje
søndag 12 desember
Grytten kirke
tirsdag 14 desember
Grytten kirke
fredag 24 desember
Rødven kyrkje
Øverdalen kirke
Innfjorden bedehuskapell
Kors kirke
Holm kyrkje
Grytten kirke
Hen kirke
lørdag 25 desember
Eid kyrkje
Voll kyrkje
Grytten kirke
fredag 31 desember
Hen kirke

42 høst
Andakt for uke 42 og 43
Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, da ordner vi. Har du behov for en prat, nattverd eller annen kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470
Les mer
Felling av trær på Grytten kirkegård

I uke 43 2021 planlegges det å ta ned to store trær inne på Grytten kirkegård. Disse trærne er vurdert av firma spesialisert på trepleie, og deres konklusjon er at at trærne har så stor skade og sykdom som medfører risiko for at greiner faller ned. Dette kan videre gi skader på besøkende på kirkegården, gravminner og kirkebygg.

Når arbeidet skal gjennomføres, vil det kunne bli aktuelt med midlertidig tildekking eller flytting av gravminner innenfor arbeidsområdet. Dette gjøres for å hindre skader på gravminner. Når arbeidet er utført, vil gravminner med tilhørende bed settes tilbake til samme stand som før arbeidet startet. Dette vil utføres med forsiktighet og respekt. 

Har du spørsmål rundt dette, så ta kontakt med kirkevergen.

 

Åndalsnes, 18.10.21

Magny Landre

Kirkeverge

Møteinnkallinger og saklister til Rauma kirkelige fellesråd 2021
Her finner du møteinnkallinger og saklister for møter i Rauma kirkelige fellesråd i 2021.

28.01.2021
18.03.2021