Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 31 oktober
Hen kirke
søndag 7 november
Voll kyrkje
Eid kyrkje
Hen kirke
Grytten kirke
søndag 21 november
Innfjorden bedehuskapell
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Voll kyrkje
19:00 Lysmesse
Grytten kirke
19:00 Lysmesse
Holm kyrkje
tirsdag 30 november
Kirkekontoret
søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Hen kirke
19:00 Lysmesse
Eid kyrkje
søndag 12 desember
Grytten kirke
tirsdag 14 desember
Grytten kirke
fredag 24 desember
Rødven kyrkje
Øverdalen kirke
Innfjorden bedehuskapell
Kors kirke
Holm kyrkje
Grytten kirke
Hen kirke
lørdag 25 desember
Eid kyrkje
Voll kyrkje
Grytten kirke
fredag 31 desember
Hen kirke

Andakt for uke 41

Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, da ordner vi. Har du behov for en prat, nattverd eller annen kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470

 

Andakt uke 41      20. søndag i treenighetstiden

Salme 706 Norsk salmebok Til kjærleik Gud oss skapte,

til kjærleik hjarta trår.

Dei livsens lukke tapte,

som ei Guds kjærleik når.

 

Sin kjærleik Gud oss sender

i Sonen, Jesus Krist.

Dei som ei honom kjenner,

har ljos og lukke mist.

 

Vår Herre gav oss livet

og lukka dag for dag.

Kva har me andre give

av ljos og hjartelag?

 

Han gav oss nådedagar,

sin rikdom til oss bar.

Men mange går og klagar

med hugen kald og hard.

 

Guds munn me skulle vera,

hans hand og hjartelag,

og Herrens gjerning gjera

så lenge det er dag.

 

Han oss i hug og hender

legg kjærleiks kraft og liv,

og så han ut oss sender

med det som han oss giv.

 

Det er den største æra

som gjevast kan på jord:

Guds kjærleiks tenar vera.

Då livsens lukke gror.

 

Då veks den sanne gleda,

då vert vår livnad ny,

til eingong me får kveda

vår lovsong over sky. 

Nådehilsen
Kjære alle sammen. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

 

Bibeltekst fra Markus 10, 2-9

Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve. «Hva har Moses påbudt dere?» sa han. De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.» Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

Andakt
Når jeg leser dette har jeg blandede følelser, jeg har så lyst å rope: «ja det er sant, vi skal ha ekteskap for evig, det som Gud har satt sammen, skal ikke mennesker skille.» Samtidig som jeg ser i samfunnet, at dette er ikke virkeligheten hos oss i dag. Vi vet at alle som kommer inn i kirken for å gifte seg, så vil omtrent halvparten komme til å skille seg igjen.

Kanskje vi kan gå tilbake til hvorfor dette spørsmålet ble stilt til Jesus. Det var gjeldende lov blant det folket Jesus hørte til, at en mann som fant noe «uanstendig» eller «usømmelig» hos sin kone, kunne skille seg fra henne. Merk: Det handlet om mannens rett. Å forlange skilsmisse for kvinnen var praktisk talt umulig. Hva usømmelig var, kunne være alt fra utroskap til en uenighet om klærne kvinnen hadde på seg.

Fariseerne ville at Jesus skulle fokusere på lovlige grunner til skilsmisse. I stedet fokuserte Jesus på de bibelske og åndelige fundamentene et ekteskap skal bygges på. Ekteskapet er en god pakt, en ordning fra paradisets hage, der mann og kvinne står på like fot for Gud.

Gud tar ekteskapet på alvor. Derfor står budet om ikke å bryte ekteskapet mellom budene om ikke å drepe og ikke lyve. Jesus var av og til ganske fri i forhold til skikk og bruk i samtiden. Men ekteskapet satte han høyt.

Betyr det at Jesus ikke vil ha noe å gjøre med fraskilte personer? Nei, på ingen måte. Tenk på kvinnen ved brønnen, som hadde hatt fem menn og levde med den sjette. Eller kvinnen grepet på fersk gjerning i hor. Ingen var mer barmhjertig og medfølende enn Jesus. Han visste alt om menneskelig svakhet og skrøpelighet. Han møtte ingen som han ikke kunne tilgi, eller ha fellesskap med. Likevel tok han ekteskapet på alvor, og det skal vi også. Ingen relasjon når dypere inn til sentrum av personligheten enn ekteskapet. Oppbrudd fra et ekteskap kan være mer ødeleggende enn døden. Og virkningene på barn er vel kjent og dokumentert.

Overfor dem som er skilt, må vi si: Ingen mennesker har rett til å dømme deg. Den kristne holdningen er aldri å ønske skilsmissen velkommen, men vi vet at noen ekteskap kan ikke fortsette. Å forlenge et vondt forhold, vil bare føre til elendighet. Mange i kristne fellesskap er skilt, og det var det siste de ønsket skulle skje. Derfor skal vi se realistisk på lidelser som ligger i brutte relasjoner, og samtidig bekjenne troen på Gud, som kan tilgi og reise opp det falne.
Den gode Gud som skapte oss til kjærleik, men som vet at vi er bare mennesker med alle våre feil.

Diakon Emy Benjamins, med hjelp fra en andakt fra Asbjørn Kvalbein, Norea

Bønn
Evige Gud, kjærlighetens kilde, du har skapt oss til å leve i fellesskap med deg og med hverandre. Vi ber deg: Bygg våre hjem i fred og velsign alle ekteskap, familier og fellesskap. Fyll oss med din kjærlighet så vi kan tjene deg i glede, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. (Bønn for 20. søndag i treenighetstiden).  

Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme.
La din vilje skje
på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi óg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen

 

Velsignelse
Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg

Solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord
Og må Guds gode hånd, verne om deg, til vi møtes igjen. (Keltisk velsignelse)


Fredshilsen
Gå i Guds fred og hvil i hans nåde.


Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, så ordner vi det.
Har du behov for en prat, nattverd eller kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470

Av: Emy Benjamins   Publisert: 09-10-2021