Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 30 januar
Holm kyrkje
søndag 6 februar
Grytten kirke
Voll kyrkje
søndag 13 februar
Eid kyrkje
Kors kirke
onsdag 16 februar
Grytten kirke
søndag 20 februar
Hen kirke
søndag 27 februar
Holm kyrkje
Grytten kirke
søndag 6 mars
Øverdalen kirke
søndag 13 mars
Voll kyrkje
Grytten kirke
onsdag 16 mars
Hen kirke
søndag 20 mars
Innfjorden bedehuskapell
Grytten kirke
søndag 27 mars
Hen kirke
søndag 3 april
Rødven kyrkje
søndag 10 april
Grytten kirke
torsdag 14 april
Hen kirke
søndag 17 april
Grytten kirke
søndag 24 april
Hen kirke
onsdag 27 april
Grytten kirke
søndag 1 mai
Innfjorden bedehuskapell
lørdag 7 mai
Hen kirke
Hen kirke

Andakt for uke 46 og 47

Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, da ordner vi. Har du behov for en prat, nattverd eller annen kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470

 

Andakt uke 46/47
Domssøndagen


Salme 536 Norsk salmebok

 


1 Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår,

er Kristus i all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår.

 

2 Så kommer dagen da alt hat skal smelte som sne og is for sol og sommervær. Da faller Satans makt, da skal hans velde gi tapt for dem som strider i Guds hær. Med jubel skal de høste hva de sådde og salige få se ham som han er.

 

3 Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte fra ham som aldri skifter sinn og art! Er natten lang, er kampen full av kvaler, som morgenstjernen lyser løftet klart.

Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, men kjemp frimodig – se, jeg kommer snart!

 

 

 

 

 

 

 

 


Nådehilsen

Kjære alle sammen. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

 

Bibeltekst fra Matteus 25,1-13

Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.

    Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’

    Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’

  Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

 

Andakt

Bryllup, hvem liker ikke å dra i et bryllup? Å feire at to vil gå videre inn i livet sammen. I Jesu sine dager var et bryllup enda viktigere enn i dag. Det var mye seremoni og tradisjoner knyttet til bryllupet, og et vellykket bryllup var et godt tegn for framtiden for paret.

Å gifte seg var en lang prosess, foreldre valgte ektefelle og en brudepris ble betalt. Brudgommen går og forbereder et bryllupsrom for dem. Ventetiden til brudgommer kan være både kort og lang. Brudgommens menn og brudepikene er forberedt. Brudepikene skal med sine lamper lyse opp veien for brudgommen og bruden på vei til brudgommens hus. Ingen vet når brudgommen skal være ferdig, men alle skal være i beredskap.

Vi ser i tekstlesingen at det blir en lang ventetid denne gangen. Ingen av brudepikene greier å holde seg våkne, alle sovner, så ingen av dem er perfekt. Hvis det var det som skulle være avgjørende, skulle ingen av dem kommet inn på festen. Men det er ikke det som er avgjørende. Det som var avgjørende var å ha nok olje til å tenne lyset og holde den brennende. Hva er oljen et symbol på? Og hva betyr det for oss i dag?

Denne søndagens andre tekster kommer fra Job 28 og fra Kolossernes brev 1. Der snakkes det om visdom. Job sier «å frykte Herren er visdom». I Kolossernes brev leser vi om «å bli fylt av kunnskap om Guds vilje og all visdom og innsikt som Ånden gir».

Nøkkelordet i disse tekstene er å frykte Herren, å ha kunnskap om Guds vilje og ha visdom og innsikt som Ånden gir. Åndens gaver dekker alle disse ting.

Åndens gaver kommer fra Gud. I bønn kan vi spørre Gud om disse gavene, når vi «frykter» Herren, det vil si holder oss nær til ham, til hans ord og hans bud. Da er dette de gavene vi skal få når vi trenger dem og ber om dem, og de er gaver som ikke kan deles med andre.

Jesus forlanger ikke noe nytt eller noe som er umulig fra oss. Han kjenner våre feil, men han ønsker at vi skal holde oss nær til ham og hans ord. Så at våre lamper kan være fylt med olje når vi trenger dem.

Det er ikke lett å gjør det alene, derfor valgte jeg salmen «Guds menighet er jordens største under». Vi trenger å stå sammen, oppmuntre hverandre til å bruke Guds ord og holde oss nær til Kristus. Vi må be for hverandre, om visdom, kunnskap, innsikt som skal være oljen i lampene våre. Da kan vi også gå inn til festen når dagen kommer.

Diakon Emy Benjamins

 

Bønn
Hellige Gud, du bor i det høye og hellige og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Vi ber deg: Gjør oss våkne så vi gjenkjenner deg i alle som lider. Se i nåde til oss på dommens dag. så vi kan komme inn til festen og gleden i ditt rike, ved vår frelser Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
(Dagens bønn for domsøndagen/kristikongedag)

Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld,
som vi óg forlater våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen.

 

Velsignelse
Velsign oss Gud Fader
Velsign oss Gud Sønn
Velsign oss Gud, du Hellige Ånd. Amen


Fredshilsen
Gå i Guds fred og hvil i hans nåde

Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, da ordner vi. Har du behov for en prat, nattverd eller annen kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470

Av: Emy Benjamins   Publisert: 18-11-2021