Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 30 januar
Holm kyrkje
søndag 6 februar
Grytten kirke
Voll kyrkje
søndag 13 februar
Eid kyrkje
Kors kirke
onsdag 16 februar
Grytten kirke
søndag 20 februar
Hen kirke
søndag 27 februar
Holm kyrkje
Grytten kirke
søndag 6 mars
Øverdalen kirke
søndag 13 mars
Voll kyrkje
Grytten kirke
onsdag 16 mars
Hen kirke
søndag 20 mars
Innfjorden bedehuskapell
Grytten kirke
søndag 27 mars
Hen kirke
søndag 3 april
Rødven kyrkje
søndag 10 april
Grytten kirke
torsdag 14 april
Hen kirke
søndag 17 april
Grytten kirke
søndag 24 april
Hen kirke
onsdag 27 april
Grytten kirke
søndag 1 mai
Innfjorden bedehuskapell
lørdag 7 mai
Hen kirke
Hen kirke

Andakt for uke 48 og 49

Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, da ordner vi. Har du behov for en prat, nattverd eller annen kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470

 

Andakt uke 48/49  1. søndag i advent

Norsk salmebok nr. 5.


 

1 Gjør døren høy, gjør porten vid! / Den ærens konge kommer hit! / Han hersker over alle land / og er all verdens Frelser sann.

2 Rettferdig kommer han her ned / og byder salighet og fred, / saktmodig fremmer han sin akt / og herske vil med miskunns makt.

3 Han roper ut et nådens år, / vår nød ved ham en ende får, / derfor av lengselsfulles tall / en gledesang ham møte skal.

4 Å, vel det land, det hus, den gård / hvor denne mann for styre står! / Å, vel det hjerte, sjel og sinn / hvor denne konge drager inn!

 

5 Han er den rette gledesol / som lyser fra Guds nådestol. / Ved ham, Guds Sønn, det lysne må / i våre hjerters mørke vrå.

6 Gjør døren høy, riv stengsel ned, / i hjertet rom for ham bered, / så kommer ærens konge sterk / og fremmer i deg alt Guds verk.

7 Mitt hjertes dør jeg åpner deg, / o Jesus, kom hit inn til meg, / og ved din nåde la det skje / at jeg din vennlighet må se.

8 Ja, ved din hellig Ånd det gjør / vi daglig åpner deg vår dør, / og deg oss kun til frelse vet, / velsignet i all evighet!

 Nådehilsen
Kjære alle sammen. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

 

Bibeltekst fra Matteus 21, 10-17

Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»

   På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest:

           Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!»

Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

Andakt

Det må ryddast til jul – og vaskast! Det er tanken hos mange – og mange let det ikkje berre bli med tanken – dei satsar stort til jul.

Men – som nokon har sagt – det er ikkje mattilsynet eller helsekontrollen som kjem til jul – det er Herren Jesus! Adventus Domini = Herrens komme.

Då Jesus kom inn i Jerusalem og til tempelet, sette han også i gang å rydde. Det vart ikkje julefred og kosestemning. Han gjekk inn på tempelplassen og velta bord og dreiv ut alle seljarar og pengevekslarar. Han såg misbruket av Herrens hus, og han opna for at det igjen kunne få bli ein stad for tilbeding og helbreding. ”Det kom nokre blinde og lamme til han. Og han lækte dei.” Overprestane og dei skriftlærde vart forarga! Dei såg både undera han gjorde og høyrde borna som ropa: Hosianna, Davids Son! Ja, det stemmer med salmisten sine ord, seier Jesus: ”Frå munnen på småborn og spedborn har du late lovsongen lyda.” Salme 8. Handelen og pengevekslinga stilna, og lovsongen og undergjerningane tok over. Nye menneske fekk lyset og himmelen inn i livet sitt!

Adventstida – den er god på mange måtar. Dei mange lysa gjer godt. Dei kan få hjelpe oss til å opne opp – ta imot – ha forventning til han som kjem til oss som lyset frå himmelen. Han kjem ikkje til ein voldsom stress-og kjøpefest, men som menneskebarn og frelsar.

Det er ikkje alle som tenner den sju-arma lysestaken. Hos dei fleste jødar står han framleis utan flamme, sidan dei enno ventar på Messias. Men vi veit at Messias er komen, og alle dei sjuarma lysestakane vi tenner i denne tida skal få minne oss om det. Han er komen, og han vil gjerne få komme til oss med sine gåver.

Adventstid – jau – det handlar om å gjere klart til jul. Vi kan gle oss over all varme og godheit som strøymer mot oss i denne tida. Det kan gjere godt å få rydda litt også. Men først og fremst kan vi få opne døra for han som stig inn med gleda og freden som ingen kan ta frå oss. Då kan bøna få vere denne:

Mitt hjertes dør jeg åpner deg,

o Jesus kom hit inn til meg.

Prest Petter Dahle

Bønn
Nådige Gud, du kommer oss i møte med frelse. Vi ber deg: Gi oss et nådens år der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri og vi kan lovsynge din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. (Bønn for 1. søndag i Advent)

Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme. La din vilje skje
på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

 

Velsignelse
Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg

Solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord

Og må Guds gode hånd, verne om deg, til vi møtes igjen.

(Keltisk velsignelse)


Fredshilsen
Gå i Guds fred og hvil i hans nåde.

 

Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, da ordner vi.
Har du behov for en prat, nattverd eller kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470

Av: Emy Benjamins   Publisert: 27-11-2021