Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 30 januar
Holm kyrkje
søndag 6 februar
Grytten kirke
Voll kyrkje
søndag 13 februar
Eid kyrkje
Kors kirke
onsdag 16 februar
Grytten kirke
søndag 20 februar
Hen kirke
søndag 27 februar
Holm kyrkje
Grytten kirke
søndag 6 mars
Øverdalen kirke
søndag 13 mars
Voll kyrkje
Grytten kirke
onsdag 16 mars
Hen kirke
søndag 20 mars
Innfjorden bedehuskapell
Grytten kirke
søndag 27 mars
Hen kirke
søndag 3 april
Rødven kyrkje
søndag 10 april
Grytten kirke
torsdag 14 april
Hen kirke
søndag 17 april
Grytten kirke
søndag 24 april
Hen kirke
onsdag 27 april
Grytten kirke
søndag 1 mai
Innfjorden bedehuskapell
lørdag 7 mai
Hen kirke
Hen kirke

Ledig stilling – kantor/organist i Rauma 50 % stilling

Da vår organist går over i pensjonistenes rekker, søker vi hans etterfølger. Se utlysningstekst.

Dine arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for kirkemusikken i soknene. Dette omfatter orgelspill ved gudstjenester og kirkelige handlinger, menighetssang, salmekvelder, korarbeid, musikkformidling, undervisning og rådgivning. Organisten bør beherske ulike sjangere.
 • Kantor/organist gjør tjeneste ved forordnede gudstjenester, andre gudstjenester fastsatt i menighetens gudstjenesteprogram og ved kirkelige handlinger som forrettes i kirken etter Dnks ordninger.
 • Kantorens/organistens tjeneste omfatter for øvrig:
  • rådgivning for menighetsrådet i kirkemusikalske spørsmål.
  • ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes orgler og øvrige instrumenter.
  • samarbeid med lokale, frivillige og offentlige instanser.
  • stimulering av barn og ungdom til kirkemusikalsk engasjement.  

 

Dine egenskaper

 • Du må ha god formidlingsevne, samarbeidsevne, evne til å motivere, ta initiativ og være fleksibel i tjenesten.
 • Evne til å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Dine kvalifikasjoner
·         4-årig kirkemusikkutdanning.
·         3-årig grunnutdanning i kirkemusikk med tilleggsutdanning innen musikk, kirkefag, pedagogikk eller andre relevante fag.
·         Annen relevant utdanning og praksis.
 
Vi tilbyr
·         Lønn i samsvar med tariffavtale, pensjonsordning i KLP.
·         Varierte oppgaver, innflytelse over egen arbeidssituasjon og godt arbeidsmiljø.

 

Tiltredelse 1.7.2022.

 

Den som blir tilsatt må være medlem i Den norske kirke. Politiattest må framlegges. Må inneha førerkort klasse B, og kunne disponere bil i tjenesten.

 

For flere opplysninger kontakt kirkevergen tlf.71 22 74 70 / 47 29 72 47. Søknad med attester og referanser sendes til:

Rauma kirkelige fellesråd, Vollan 6, 6300 Åndalsnes eller kirkeverge@rauma.kirken.no

 

Søknadsfrist: 31.januar 2022.

Av: Magny Landre   Publisert: 01-12-2021