Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 30 januar
Holm kyrkje
søndag 6 februar
Grytten kirke
Voll kyrkje
søndag 13 februar
Eid kyrkje
Kors kirke
onsdag 16 februar
Grytten kirke
søndag 20 februar
Hen kirke
søndag 27 februar
Holm kyrkje
Grytten kirke
søndag 6 mars
Øverdalen kirke
søndag 13 mars
Voll kyrkje
Grytten kirke
onsdag 16 mars
Hen kirke
søndag 20 mars
Innfjorden bedehuskapell
Grytten kirke
søndag 27 mars
Hen kirke
søndag 3 april
Rødven kyrkje
søndag 10 april
Grytten kirke
torsdag 14 april
Hen kirke
søndag 17 april
Grytten kirke
søndag 24 april
Hen kirke
onsdag 27 april
Grytten kirke
søndag 1 mai
Innfjorden bedehuskapell
lørdag 7 mai
Hen kirke
Hen kirke

Andakt for uke 3 og 4

Denne andakten deles på hjemmesiden til kirken, på facebook, og på institusjonene. Den blir også distribuert til en del postkasser. Kjenner du noen som kunne ha behov for en andakt, del den gjerne med dem eller ta kontakt med oss, da ordner vi. Har du behov for en prat, nattverd eller annen kontakt med diakonen eller presten, ta kontakt med oss på 71227470

Andakt uke 3/4  3. søndag i åpenbaringstiden

Salme 1 Norsk salmebok 


 

1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

over verden høyt i akt skal være,

og alle sjele, de trette træle,

alt som har mæle, de skal fortelle

din ære.

 

2 Gud er Gud, om alle land lå øde,

Gud er Gud, om alle mann var døde.

Om slekter svimler – blant stjernestimler

i høye himler utallig vrimler

Guds grøde.

 

3 Høye hall og dype dal skal vike,

jord og himmel falle skal tillike,

hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne,

men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike!

 

 

 

 

 
Nådehilsen
Kjære alle sammen. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

 

Bibeltekst fra Joh 1,15-18

Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»         

    Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.       

    For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

    Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.

Andakt
Det er åpenbaringstiden i kirken, det er tiden fra nå til fastelavn, hvor vi prøver å finne ut hvem Jesus er. Hva det er Gud åpenbarer om ham i hans ord.
Det er så mange rykter vi hører om Jesus, en god mann, en snill lærer, en galning. Så hvem sier Bibelen at Jesus egentlig er?

Han var i hvert fall ikke noe vanlig mann. Det er så mye rundt Jesus som er annerledes.

Alle har snakket om en ny konge, en frelser, en frigjører som skal komme. Med alt prakt og glans som tilhører en kongelig fødsel og liv. Forventningene var høye.

Men hva får vi? Ikke det vi forventer, ingen prins i et palass, ingen kriger i uniform.

Nei, et lite sårbart barn som ble født i en stall, som ligger i en krybbe, som ikke får statsledere på besøk, men noen gjetere.

Vi har ikke en Gud som gjør det vi forventer, nei han gjør noe mye større, han gir av seg selv i nåde.

Jesus ble født på jorden, ikke fordi vi fortjener det, heller tvert imot. Jesus ble født på grunn av den store kjærligheten som Gud har for sitt skaperverk. En stor kjærlighet som viser seg fram i nåde.

Jesus er offeret Gud gir for oss. Hans liv for våre synder, ufortjent, gratis. En gave for skaperverket.

Gud gir oss nåde, midt i våre liv. Ikke fordi vi fortjener det. Men fordi Gud elsker. For så elsket Gud verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er nåde over nåde. I takknemlighet over nåden, Guds kjærlighet i Jesus Kristus, har Gud utfordret oss til å gå ut å leve i nåden og å fortelle om nåden og alt vi er. Så Kristus kan vokse i vårt indre, og vi bli rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet.

Johannes bekrefter i dagens tekst at Jesus er den som oppfyller  loven for oss, for vi greier det ikke. Jesus er den som tar straffen som vi skulle ha fått. Jesus er den som viser oss veien til livet, veien til livet i evigheten. Fordi Jesus gav sitt liv, en gang for alle, for evigheten.
Det er nåde over nåde, Guds gave for deg og for meg, fordi vi er skapt av ham, og elsket av ham.

Diakon Emy Benjamins


 

Bønn
Gud, vår skaper, du byr oss å drikke av livets kilde. Vi ber deg:

Gjør oss tørste etter det du vil gi oss, så vi tilber deg i ånd og sannhet ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. (Bønn for 3. søndag i åpenbaringstiden)


Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme. La din vilje skje
på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

 

Velsignelse
All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn.  Makten er hans i all evighet! (1 Pet 5:10-11)

Fredshilsen
Gå i Guds fred og hvil i hans nåde.

Av: Emy Benjamins   Publisert: 21-01-2022