Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 31 oktober
Hen kirke
søndag 7 november
Voll kyrkje
Eid kyrkje
Hen kirke
Grytten kirke
søndag 21 november
Innfjorden bedehuskapell
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Voll kyrkje
19:00 Lysmesse
Grytten kirke
19:00 Lysmesse
Holm kyrkje
tirsdag 30 november
Kirkekontoret
søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Hen kirke
19:00 Lysmesse
Eid kyrkje
søndag 12 desember
Grytten kirke
tirsdag 14 desember
Grytten kirke
fredag 24 desember
Rødven kyrkje
Øverdalen kirke
Innfjorden bedehuskapell
Kors kirke
Holm kyrkje
Grytten kirke
Hen kirke
lørdag 25 desember
Eid kyrkje
Voll kyrkje
Grytten kirke
fredag 31 desember
Hen kirke

Trosopplæring

Trosopplæring
 
Trosopplæring er kirkens barne– og ungdomsarbeid, hvor kirken tar ansvar av opplæring i tro for alle mellom 0 og 18 år.

Den norske kirkes trosopplæringsreform skal gi alle døpte medlemmer mellom 0 og 18 år tilbud om opplæring i kristen tro og tradisjon. Med Plan for trosopplæring ivaretar kirken selv viktige deler av det som tidligere ble gitt gjennom skolens kristendomsundervisning. 

Her finner du vår brosjyre for trosopplæring.