Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Hen kirke
19:00 Lysmesse
Eid kyrkje
søndag 12 desember
Voll kyrkje
Grytten kirke
tirsdag 14 desember
Grytten kirke
fredag 24 desember
Rødven kyrkje
Øverdalen kirke
Innfjorden bedehuskapell
Kors kirke
Holm kyrkje
Grytten kirke
Hen kirke
lørdag 25 desember
Eid kyrkje
Voll kyrkje
Grytten kirke
søndag 26 desember
Hen kirke
fredag 31 desember
Hen kirke

Konfirmasjon

Konfirmasjon i kirkene i Rauma

Informasjon om konfirmantåret 2021/2022 finnes i informasjonsbrosjyren som er sendt ut i posten til alle i målgruppa. Du finner den også her.
Det er rimelig å anta at konfirmantåret på en eller annen måte vil bli påvirket av situasjonen rundt covid–19.
Info om det blir gitt direkte til påmeldte konfirmanter og foresatte.
Påmelding kan skje fra denne side snarest.
For påmelding utenom denne periode kan du ta kontakt med kirkekontoret.