Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Hen kirke
19:00 Lysmesse
Eid kyrkje
søndag 12 desember
Voll kyrkje
Grytten kirke
tirsdag 14 desember
Grytten kirke
fredag 24 desember
Rødven kyrkje
Øverdalen kirke
Innfjorden bedehuskapell
Kors kirke
Holm kyrkje
Grytten kirke
Hen kirke
lørdag 25 desember
Eid kyrkje
Voll kyrkje
Grytten kirke
søndag 26 desember
Hen kirke
fredag 31 desember
Hen kirke

Info diakoni

Diakoni

”Diakoni er evangeliet i 
handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, 
kampen for rettferdighet 
og vern om skaperverket” 
(Plan for diakoni Den norske kirke) 

Les her brosjyre om diakoni i Rauma

Vi har en oppmuntringsplan i kirkene våre, med nye oppmuntringer for hver måned.

Velkommen til kirke er en tilrettelagt gudstjeneste med mye musikk og rytmeinstrumenter. Diakonen har hovedansvar her finner du planen for første delen av 2021

Emy Benjamins er diakon i Rauma kommune
telefon 71 22 74070/ 99 642 857 Epost diakon