Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Hen kirke
19:00 Lysmesse
Eid kyrkje
søndag 12 desember
Voll kyrkje
Grytten kirke
tirsdag 14 desember
Grytten kirke
fredag 24 desember
Rødven kyrkje
Øverdalen kirke
Innfjorden bedehuskapell
Kors kirke
Holm kyrkje
Grytten kirke
Hen kirke
lørdag 25 desember
Eid kyrkje
Voll kyrkje
Grytten kirke
søndag 26 desember
Hen kirke
fredag 31 desember
Hen kirke

Gudstjeneste


Søndag 26.12.2021

Dag i kirkeåret: 2. juledag
Tema for dagen: Flukten til Egypt

Prekentekst: Joh 16,1-4a

Liturg: Tor Martin Koppang
Organist Harald Morstøl

Dåp: Ja
Nattverd: Nei