Vil du bli frivillig?


I kirken har vi mange frivillige. I soknerådene, på babysang, i besøkstjeneste. Men vi har alltid behov for flere.

Kan du tenke deg å bli frivillig? Det er mange muligheter, både i kirken, i tiltak vi har, men også i samarbeidet som vi har med Røde Kors og frivilligsentralen, hvor vi trenger besøksvenner og frivillige mot flyktninger.
Vi trenger alltid flere frivillige.
Områder hvor vi har bruk for frivillige akkurat nå er:

- Å være med som forsanger til institusjoner (helsehuset, snarveien, Måndalen omsorgsboliger) på torsdager.

- Besøksvenner, vi har flere som ønsker besøk enn vi har frivillige til.

- Hjelp med praktiske saker rundt gudstjenester, for eksempel kirkevert, kirkekaffe, utegudstjenester.

- Å hjelpe til i vår tilrettelagte gudstjeneste "Velkommen til kirken" en tirsdag i måneden.

- Å være kirkevert på "åpen kirke".

Kan du tenke deg å være med?*
Ta kontakt med Diakonen vår: Emy Benjamins, 99642857

 

Tilbake