Kontaktinformasjon


Rauma kirkelige fellesråd

Adresse: Vollan 6, 6300 Åndalsnes - se kart
Telefon:
71 22 74 70
Epost:
postmottak@rauma.kirken.no

Fungerende prost

Knut Bjune

47624061

Send e-post

Kantor

Ellen Elise Juhl Karberg

41381116

Send e-post

Kirketjener

Ted Preben Heen

92633015

92633015

Send e-post

Kirkeverge

Ellinor Torsgård Solheim

71227470

45250715

Send e-post

Kontorsekretær / Prostesekretær

Margaret Nevland

93659691

Send e-post

Organist

Yuliya Johnson

98457811

Send e-post

Seniorprest

Erling Nevland

92861905

Send e-post

Sokneprest

Tommy Høgset

94207370

Send e-post

Sokneprest

Stig Kjenstad

41224654

Send e-post

Trosopplærer

Marie Marti Høgset

90528936

90528936

Send e-post