Kontaktinformasjon


Rauma kirkelige fellesråd

Adresse: Vollan 6, 6300 Åndalsnes - se kart
Telefon:
71 22 74 70
Epost:
postmottak@rauma.kirken.no

Fungerende prost

Knut Bjune

47624061

Send epost

Kantor

Ellen Elise Juhl Karberg

41381116

Send epost

Kirketjener

Ted Preben Heen

92633015

92633015

Send epost

Kirkeverge

Ellinor Torsgård Solheim

71227470

45250715

Send epost

Kontorsekretær / Prostesekretær

Margaret Nevland

93659691

Send epost

Organist

Yuliya Johnson

98457811

Send epost

Seniorprest

Erling Nevland

92861905

Send epost

Sokneprest

Tommy Høgset

94207370

Send epost

Sokneprest

Stig Kjenstad

41224654

Send epost

Trosopplærer

Marie Marti Høgset

90528936

90528936

Send epost